„Mein Kampf” – Catehismul Germaniei noi

mkRecenzia de mai jos este preluată integral din Almanahul muncii româneşti din 1942.

„MEIN KAMPF” sau pe româneşte „Lupta mea” a fost conceput de Fuhrerul Adolf Hitler în 1924, în închisoarea din Landsburg-am-Lech, unde actualul Fuehrer al Germaniei Mari fusese încarcerat pentru ideile sale politice de tribunalul popular (roşu) din Muenchen.

„A fost un prilej” – cum spune d. Hitler în prefaţă – „să mă dedic unei opere pe care mulţi mă îndemnase s-o scriu şi pe care o simţeam chiar eu folositoare cauzei noastre. M-am decis, deci, să expun, în două volume, nu numai scopurile mişcărei, dar chiar geneza ei. O astfel de operă putea fi mai rodnică decât un tratat pur doctrinar.

Mai mult, aveam ocazia să arăt propria mea formaţie, atât pentru faptul că aceasta era necesară înţelegerii cărţii, cât şi pentru a distruge o legendă făurită în jurul persoanei mele de presa ovreiască.

Nu mă adresez aci străinilor, ci partizanilor mişcării, cari pentru a-şi satisface inima şi sufletul caută acum o explicaţie mai adâncă.

Nu ignor faptul că mai mult prin vorbă decât prin scris se cuceresc oamenii; toate marile mişcări pe care istoria le-a înregistrat datoresc mai mult oratorilor decât scriitorilor. Dar nu este mai puţin adevărat că o doctrină nu-şi poate salva unitatea decât dacă ea a fost fixată prin scris odată pentru toţi.

Aceste două volume sunt pietrele pe care le aduc eu la edificiul comun”.

Din rândurile citate se văd şi împrejurările în care a fost scrisă opera şi motivele care l-au determinat pe d. Hitler să o scrie.

Ca să ne dăm seama de valoarea esenţială şi actuală a cărţii şi de locul pe care o ocupă în orientarea spirituală şi politică al celui de-al treilea Reich este suficient să transcriem câteva rânduri din „Voelkischer Neobachter”, cu data de 11 Decembrie 1933:

„Cartea Fuehrer-ului nostru conţine pentru prezent şi viitor principiile definitive ale concepţiunilor naţional-socialiste.

Ea este indispemsabilă oricărui german şi oricui vrea să pătrundă tainele noastre. Ea constituie esenţa chia a naţional-socialismului şi trebuie să devină de acum înainte biblia poporului german”.

Acest deziderat este astăzi o realitate, pentru că „Mein Kampf” este astăzi răspândită în Germania în mai mult de 1 milion de exemplare şi se poate afirma că ea a exercitat asupra naţiunii germane o influenţă tot atât de covârşitoare ca şi Coranul asupra lumii musulmane sau Vedas asupra lumii hinduse.

Precum se ştie, această carte este dăruită tuturor perechilor căsătorite de către ofiţerul stării civile, şcolarilor cari au obţinut capacitatea. Deasemenea, toate bibliotecile populare posedă un număr considerabil de exemplare.

Este de prisos să menţionăm faptul că „Mein Kampf” este tradus în mai toate limbile europene, ba chiar şi în limba japoneză, ca fiind piatră de hotar în noua orientare spirituală şi politică a Europei.

Ion Muche

One thought on “„Mein Kampf” – Catehismul Germaniei noi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *