Previziuni astrologice pentru anul 2020 – criză în Europa

Previziuni astrologice pentru anul 2020 – criză în Europa

În toamna anului 2004, am făcut o prognoză astrologică asupra întregului secol al XXI-lea, pe care însă n-am publicat-o, din cauza semnelor specifice neinteligibile pentru nespecialişti, dar şi deoarece previziunile asupra unui viitor prea îndepărtat n-ar fi interesat pe nimeni…

Gelu Voican Voiculescu

Voi încerca să rezum într-o formă succintă, reducând la minimum rebarbativele notaţii astrologice. După cum se ştie, planetele lente au cicluri de revoluţie cu durate cuprinse între 12 ani (Iupiter) şi 249 de ani (Pluton). Conjuncţiile celor cinci planete lente şi grele formează 10 cicluri, dintre care ultimele 3 pot fi considerate drept majore:

Ameninţarea din 2020

În anul 2020 se recade într’un context periculos: prin triunghiul format de următoarele aspecte malefice: Pluton conjunct cu Iupiter şi cu Saturn, toate trei în quadratură cu Uranus, apoi, aceleaşi planete în triplă conjuncţie formând o semiquadratură cu Neptun, aflat la rândul său în semiquadratură cu Uranus, închizând astfel triunghiul malefic menţionat. Previzualizare imagine

Totuşi, cele trei  mari cicluri planetare îşi continuă faza lor ascendentă, ceea ce exclude riscul unei conflagraţii mondiale, dacă aceste aspecte disonante ar avea unele conotaţii războinice.

Nota saturno-plutoniană e dominantă, sugerând mai degrabă, ridicarea forţelor obscure, distructive în care omul, scuturat de frigurile negaţiei, cu toate obsesiile ei, va regresa, se va sălbătici, se va întuneca…

Epicentrul crizei va fi în Europa, datorită întrepătrunderii ciclurilor conjuncţiilor Iupiter-Saturn şi Uranus-Neptun.

Continentul european minat de forţe manifestate din profunzime, ros de un rău obscur, va trăi echivalentul unei glaciaţiuni. E ca şi cum UE va trece printr’o boală (sublinierea mea de de acum… Deși desigur, nu mă gândisem atunci la o pandemie de proporții mondiale… Totuși, Neptun este semnificatorul bolilor contagioase.) sau va suporta o operaţie chirurgicală.

Aspectele semnalate sunt destul de largi, având ecarturi mari:

quadratura Saturn-Uranus, 8o         – febr. 2020

semiquadratura Pluton-Neptun, 7o   – febr. 2020                  – perioada comună: febr. 2020;

conjuncţia Saturn- Pluton                 –ian.-febr. 2020

semiquadratura Neptun-Uranus      – iun.-iul. 2020

conjuncţia Saturn-Pluton                – iul.-dec. 2020             – perioada comună: iul. 2020.

conjuncţia Saturn-Iupiter               – april.-dec.  2020

conjuncţia Iupiter-Pluton        – april.-dec. 2020

La începutul anului 2020, mai precis,  în luna februarie, Pluton în Capricorn, este punctul receptor al transitelor lui Satrun, Uranus, Neptun.

În a doua jumătate a anului 2020 (iulie-decembrie), puncte receptoare vor fi: Pluton, peste care va trece conjuncţia Saturn-Iupiter şi Uranus, în semiquadratură cu Neptun.                               

Conjuncţia Saturn-Iupiter exactă se va produce la 22 dec. 2020, în 0o 31 Vărsător.

Avântul din 2026

Perioada 2025-2030 va fi însă cea mai fastă din tot secolul al XXI-lea. Sub suflul prodigios al istoriei, omenirea va trăi o fericită odisee. În anul 2026, 9 din cele 10  cicluri ale conjuncţiilor planetare, vor fi în faza lor ascendentă, într’o excepţională îmbinare armonioasă. Previzualizare imagine

La sextilul Uranus-Neptun din 2025-27, se va adăuga sextilul Neptun-Pluton, din 2027-29, ambele încadrate de trigonul Uranus-Pluton, adică, tocmai contrariul configuraţiei din 2010.

Triunghiul Uranus-Neptun-Pluton, amplificat de cuplul Neptun-Saturn, anunţă un avânt al noii civilizaţii mondiale ale cărei premise apăruseră deja în 2000. O dată cu intrarea în al doilea sfert al secolului al XXI-lea, va începe desăvârşirea acestei noi civilizaţii.  Cu trigonul Uranus-Pluton, subîntins de cele două sextile ale aceloraşi planete cu Neptun, domnia geniului creator triumfător, va conduce la un uriaş progres al umanităţii. O nouă revoluţie ştiinţifică, împreună cu o avalanşă de invenţii îndrăzneţe, vor însoţi mişcarea generală a societăţii într’o dinamică constructivă, întemeiată pe o credinţă profundă şi pe convingeri solide. O economie prosperă, o cooperare paşnică, va instaura pe Pământ, un adevărat Eden.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *