Ce reprezintă horoscopul?

După o critică generală a astrologiei moderne (inclusiv forma ei cea mai îndoielnică – horoscoapele răspândite în toate publicațiile), am dat și unele repere metodologice pentru o astrologie coerentă, care e posibilă chiar în limitele mentalității raționaliste, cred că trebuie dat răspunsul la o întrebare: ce este un horoscop?

D. G. G.

În sens strict, horoscop înseamnă Ascendentul unei teme natale, respectiv, zodia care se ridică la orizont, la Răsărit, în momentul nașterii (etimologic, în greaca veche, horos = oră, scopein = a privi, extensiv, a observa ce se ridică la orizont, la ora nașterii). A defini mai riguros echvalentul horoscopului, respectiv, Ascendentul presupune a recurge o serie de noțiuni de cosmografie, ceea ce ar complica lucrurile. Oricum, astroloagele improvizate n-au habar nici de semnificația simplă, lexicală a acestor doi termeni pe care-i folosesc cu dezinvoltură, darămite să mai priceapă și reprezentările geometrice aferente… Au remarcat ele vreodată că în astrologie, poziția în zodiac a unor, puncte pur geometrice contează în egală măsură cu pozi¡ia planetelor, care reprezintă niște corpuri fizice cerești? (Asta à propos de influențele astrale despre care vorbirăm anterior.) Dacă planetele au aceeași valoare ca și astfel de puncte geometrice, care nu presupun nici o prezență materială, e limpede că influența are un caracter simbolic.) Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Ulterior, prin extensiune, horoscop a devenit echivalent cu harta cerului natal (tema natală sau astrogramă), precum și cu interpretarea ei. Astăzi, printr-o și mai amplă deviere de sens, horoscop înseamnă toate prezicerile răspândite prin reviste, ceea ce reprezintă cea mai facilă formă de astrologie care contribuie inevitabil însă, la deprecierea și compromiterea ei. Făcută după ureche, cât mai superficial și mai țipător, asemenea pronosticuri nu fac decât să relativizeze grav astrologia. De altfel, când aceasta se referă, în genere, la zodii, respectiv, doar la poziția Soarelui într-o zodie, ea va trebui să corespundă tuturor celor născuți în zodia respectivă. Or, în realitate, tema natală are mai multe componente importante, dintre care Soarele e doar una.

După această lămurire, n-am să încep cu prezentarea modului în care se face un horoscop, respectiv, cum se întocmește o temă astrală sau cum se stabilește cerul de naștere, ci cu înfățișarea principalelor elemente care compun orice temă natală (horoscop, astrogramă sau harta cerului de naștere). Abia după definirea acestor elemente de analiză, este cazul să se arate cum se calculează și cum se reprezintă grafic tema, care le va cuprinde, ceea ce acum se rezolă rapid la lap-top. Partea mai complicată rămâne metodica interpretării.,,

În astrologie, aceasta se întemeiază pe studiul raporturilor dintre planete, poziția lor fiind proiectată în două registre de referință: cel ceresc – zodiacul și cel terestru – domificația, adică, sistemul Caselor, care însă, se raportează tot la primul. El are mișcarea cea mai rapidå, depinzând de rotația Pământului. Cele 12 Case care își au originea la Ascendent (AS), se rotesc cu 360o într-o singură zi (24 de ore).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *