Ascendentul – expresia realităţii fiecărui individ. Dobândește controlul asupra ta!

Cel de-al treilea punct esenţial al temei e Ascendentul (AS), care este semnul zodiacal care răsare, adică, se ridică deasupra orizontului, în momentul naşterii. Inițial, așa cum am arătat, era numit și horoscop, a privi ce se ridică la orizont, la ora nașterii. El nu e o prezenţă fizică, precum corpurile cereşti, care sunt Soarele, Luna  (Luminariile) şi planetele sistemului solar, ci – un punct geometric. Pentru a nu complica înţelegerea nu dăm definiţia lui, ca intersecţie a unor elemente cosmografice. (Intersecția planului orizontal – tangent pe suprafața Pământului în punctul nașterii, cu planul eclipticii, respectiv, cel al orbitei acestuia.)

D. G. G. 

În majoritatea tratatelor sau manualelor de astrologie există o mare confuzie în legătură cu scopul şi funcţionalitatea AS. În mod curent, el este definit ca acea parte a temei astrale care influenţează aspectul fizic şi viziunea proprie asupra vieţii. Tradiţional AS este considerat drept felul în care se ajunge la expresia personală prin eu. Acesta însă reprezintă, de fapt, concepţia individului despre sine însuşi, dar care se întemeiază pe relaţia efectivă dintre fiinţa interioară şi lumea exterioară în care ea se manifestă. AS simbolizează, deci, modul în care fiinţa interioară îşi realizează contactul cu mediul exterior.

AS este o poartă, respectiv, filtrul între tot ce există în interiorul insului şi tot ceea ce există în exteriorul său. Prin acest filtru, nativul poate dobândi control asupra lui însuşi.

AS focalizează identitatea nativului, concentrând eul asupra zonei prin intermediul căreia el poate fi, cu adevărat, el însuşi. Eul începe să se autodefinească, stabilindu-şi un sens al identităţii, prin ceea ce cunoaşte cu claritate, despre relaţia dintre fiinţa interioară şi lumea exterioară. Poziţiile planetelor, corespunzând unor trăsături psihologice, chiar dacă reflectă fiinţa interioară, nu determină integrarea nativului în lumea în care trăieşte. Procesul permanent de comunicare continuă între interior şi exterior (preluări şi eliminări), care va remodela în mod conştient personalitatea este guvernat de AS. Nativul va resimţi deplinătatea vieţii doar într-un echilibru dintre pasivitate (a fi prea receptiv la influenţele exterioare) şi activitate (a proiecta excesiv fiinţa interioară în afară, asupra mediului).

AS este puntea între fiinţa interioară şi lumea exterioară, cu care aceasta trebuie să se confrunte. AS simbolizează locul de întâlnire între fiinţa interioară şi evenimentele vieţii, pe care le va experimenta. AS funcţionează ca o balanţă, astfel încât tot ceea ce se află înlăuntrul unui individ să poată, până la urmă, să găsească o înţelegere prin contactul cu mediul exterior. It Starts With Me (Discipleship Congress 2019 Theme Song ...

AS este punctul din conştiinţa fiecăruia care polarizează şi conduce restul temei natale către acele experienţe, prin care fiinţa interioară şi mediul exterior pot intra în relaţie. Există multe şi felurite categorii de situaţii şi experienţe în lumea exterioară. Fiecare AS va focaliza selectiv sincronizarea cu acelea care-i sunt potrivite. De aceea, fiecare AS va oferi o percepţie diferită şi, indiferent de celelalte componente ale temei, nativul va experimenta relaţia cu viaţa prin percepţiile focalizate de AS-ul său.

AS este punctul conştiinţei prin care un individ îşi poate descoperi rolul creator în cadrul scenariului în permanentă schimbare care-l aşteaptă în viaţă. Este importantă adaptarea la condiţiile schimbătoare ale lumii exterioare, dar mai importantă e identificarea selecţiei acelor condiţii care afectează în mod direct evoluţia individului. În acest sens, AS devine poarta prin care se primesc şi se exprimă, în mod selectiv, nivelurile la care ajunge fiinţa interioară.

După analiza generală a semnificaţiilor triadei Soare-Lună-AS, este util să se examineze şi axa nodurilor lunare (nordic şi sudic, ascendent şi descendent sau Capul şi Coada Dragonului). Acestea, de asemenea, sunt nişte puncte geometrice, rezultate din intersecţia dintre planul orbitei lunare cu acela al orbitei terestre (ecliptica), a cărei împărţire în 12 sectoare egale, de 30o fiecare, reprezintă zodiacul solar.

Axa nodurilor lunare indică orientarea dezirabilă a fiecărui individ. Ea este coloana vertebrală a fiecărui destin. Nodurile lunare sunt o sinteză a forţelor lunare şi solare. Cu examenul lor trebuie începută interpretarea temei natale, pentru că-i trasează linia esenţială, adică, direcţia în care va trebui orientată analiza, înainte de a face să intervină jocul configuraţiilor planetare.

Nodul nordic, Caput Dragoni, va evidenţia calităţile care vor fi dobândite (în funcţie de semnul zodiacal şi Casa în care se află). Nodul sudic, Cauda Dragoni, va reliefa defectele şi imoderaţiile nativului (în funcţie de semnul zodiacal şi Casa în care se află, respectiv, în opoziţie cu celălalt nod). Analiza axei nodurilor lunare va evidenţia motivaţia esenţială a existenţei nativului şi mijloacele de a atinge obiectivele ei. Nodul sudic arată slăbiciunile, excesele, terenul pe care va fi atras nativul, în funcţie de automatismele sale atavice, ereditare. Indică ce nu s-a reuşit, ceea ce se refuză a fi modificat sau a fi împlinit, mediul în care nativul se complace în a se lăsa ameţit de excesele sale. Totodată, prin poziţia sa, se pot preciza cele două domenii (în funcţie de semnul zodiacal şi de Casă) în care intervine o prea puternică propensiune a eului. Nodul nordic indică, în schimb, cele două domenii în care e de dorit să se acţioneze, de o manieră impersonală, pentru împlinirea şi armonizarea existenţei nativului. Nodul sudic indică problema, iar cel nordic soluţionarea ei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *